Projekti

Javni razpis

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju postavili Showroom v Vietnamu ter preko agenta krepili blagovno znamko z aktivnim oglaševanjem na spletnih straneh, video posnetkih ter obiskovanjem potencialnih partnerjev in prirejanjem vinskih večerov z namenom nadaljnega razvoja prodaje. Namen operacije je bil preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, povečati možnost poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija poteka 1 leto.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.